முதலாமாண்டு பலவகை தொழில்நுட்ப படிப்பிற்கான விண்ணப்பங்களைப் 23.06.2022 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்.     Feedback for Students in AICTE Web portal     Feedback for Faculty in AICTE Web portal     நேரடிஇரண்டாமாண்டு பலவகைதொழில்நுட்ப படிப்பிற்கான விண்ணப்பங்களை 23.6.22 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்      Online Grievances
Events
July   2022
 
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Quick Link
Home

WELCOME TO 

      GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE,VANAVASI

 Education is an important for every individual in nation. It plays a vital role to change the state of a country. No Country can become a developed country unless everybody is educated enough to meet the challenges. The Technical Education, coming under the branch of Vocational Education produces technicians for all type of industries without which handsome economy  would not be possible.

Having received a lot of representations from public for the formation of Government Polytechnic in Salem District and that there is no Government Polytechnic College in Salem District, formation of a Government Polytechnic College is indispensable in Salem District. For the establishment of the Government Polytechnic College, suitable lands have been identified in the backside of Government Higher Secondary School for boys, Vanavasi Village, Mettur Taluk, Salem District.

Thanks to the sincere and stenous efforts of TN GOVERNMENT the establishment of the Government Polytechnic college has become a reality and is being well established with all infrastructure, beautiful and architecturally designed  buildings, fully equipped labs and workshops, experienced and well-qualified Faculties in various disciplines of Engineering and Technologies. The Prestigious Institution is located in Vanavasi Village which in is his home consistency of Edappadi, Salem District.

The  Government Polytechnic college is being established as per G.O (MS) No 164, Higher Education Department date 27-06-2017.

News